PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT
Handelsonderneming Bralo kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt
 van de diensten van Handelsonderneming Bralo, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Handelsonderneming verstrekt. Handelsonderneming Bralo kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
- Uw voor- en achternaam
- Uw adresgegevens
- Uw telefoonnummer
- Uw e-mailadres
- Uw IP-adres
WAAROM HANDELSONDERNEMING BRALO GEGEVENS NODIG HEEFT.
Handelsonderneming Bralo verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.
 Daarnaast kan Handelsonderneming Bralo uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.
HOE LANG HANDELSONDERNEMING BRALO GEGEVENS BEWAART
Handelsonderneming Bralo bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.
DELEN MET ANDEREN
Handelsonderneming Bralo verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de
uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Gegevens die je invult tijdens het plaatsen van een order of het versturen van een bericht worden verwerkt door CCV Shop. CCV Shop zorgt voor een beveiligingsniveau dat past bij de te verwerken gegevens en neemt adequate maatregelen om gegevens te beschermen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Zo wordt bijvoorbeeld standaard gebruik gemaakt van een beveiligde SSL-verbinding.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK
Op de website van Handelsonderneming Bralo worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Handelsonderneming Bralo gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.
GOOGLE ANALYTICS
Handelsonderneming Bralo maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Handelsonderneming Bralo bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.
De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.
Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Handelsonderneming Bralo te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Handelsonderneming Bralo heeft hier geen invloed op.
Handelsonderneming Bralo heeft Google geen toestemming gegeven om via Handelsonderneming Bralo verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.
GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een
 verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@hondenvoedingexpress.nl Handelsonderneming Bralo zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.
BEVEILIGEN
Handelsonderneming Bralo neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Handelsonderneming Bralo maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Handelsonderneming Bralo verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Handelsonderneming Bralo op via info@hondenvoedingexpress.nl www.hondenvoedingexpress.nl is een website van Handelsonderneming Bralo
Handelsonderneming Bralo is
 als volgt te bereiken:

Postadres: Pascalstraat 6a 2811 EL Reeuwijk
Vestigingsadres: Pascalstraat 6a 2811 EL Reeuwijk  
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 65244737
Telefoon: 0653566375
E-mailadres: info@hondenvoedingexpress.nl